Kernpunten:

  • 10 jaar gegarandeerd rendement van netto 4%. *
    * rendement wordt geïndexeerd middels de franse index.
  • Na 10 jaar kosteloze vervanging van de inventaris.
  • Geen lasten te betalen voor vereniging van eigenaren of courant onderhoud.
  • Voordelige belastingheffing.
  • BTW vrijstelling op de aankoopprijs.
  • Lagere belastingen in Frankrijk door gemeubileerde verhuur LMNP maatregel.
  • Vrijstelling van vermogensbelasting in Box 3. (voor Nederlands ingezetenen)

Een project dat door Frankrijk is geklasseerd als: “Actie van Algemeen Belang” en “Project van Algemeen Belang”